Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Aluap
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Aluap
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Aluap
1980 23fc
Reposted fromfitvet fitvet vianiskowo niskowo
Aluap
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viablubra blubra
Aluap
Reposted fromabsolem absolem
Aluap
4751 7583
Reposted bySkydelanavooidhormezagreywolfniepotrzebnaprzygodaathaiyaune-raconteuse
Aluap
4749 92e5 500
Reposted byexploode exploode

July 25 2017

Aluap
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Aluap
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Aluap
2915 1969
To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaaanetaxx aanetaxx
9429 0798 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamikrokosmos mikrokosmos
9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viamikrokosmos mikrokosmos
Aluap
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
Aluap
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viaPitufa Pitufa
Aluap
Zasypiać codziennie mając Ciebie obok, z Twoją  ręką gdzieś w moich włosach, czując Twoje ciepło.  Budzić się w Twoich objęciach, przytulać długo, aż któreś z nas przyniesie kawę pachnącą kardamonem. Zatrzymywać się w ciągu dnia po buziaka albo dwa. Wracać do naszego domu, w którym na mnie czekasz.  Przytulać się, często i długo. Dzielić z Tobą myśli, nawet te najbardziej bezsensowne. Jeść o północy i całować się w kuchni.  Zabawne, że największe marzenia mogą stać się codziennością. Zabawne, jak wiele szczęścia może ona dawać. 
Cztery Wieki Pozniej
Aluap

June 30 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny

June 20 2017

Aluap
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaelusive elusive
Aluap
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl