Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

Aluap
5392 5f3e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSynes Synes

March 22 2019

Aluap
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
Aluap
Aluap
5281 b346 500
Aluap
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Aluap
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Aluap
Reposted fromretro-girl retro-girl
Aluap
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaSynes Synes
1990 9a06
Reposted frompupuch pupuch viatobecontinued tobecontinued

March 01 2019

Aluap
7863 483e 500
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viaSynes Synes
Aluap
2827 9316
Reposted fromollardo ollardo viaSynes Synes
Aluap
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaSynes Synes
Aluap
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSynes Synes

July 13 2018

Aluap
8564 f904 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianezzmusic nezzmusic
Aluap
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaexploode exploode
Aluap
0181 2893 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
Aluap
7863 483e 500
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viaSynes Synes
Aluap
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaSynes Synes
Aluap
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaSynes Synes

January 01 2018

Aluap
Dziękuję Ci Stary Roku za całą Twoją łaskawość i za dobro. 
Dziękuję za to, że Nasze ręce się połączyły w obietnicy na wspólne życie.
Dziękuję za zdrowie to fizyczne, spokojną głowę i serce. 
Dziękuję za wyjazdy, radości, śmiech. 
Za limity i obowiązki, za płynność, za przewidywalność - dziękuję.
A Ty Nowy Roku chodź, zmierzmy się, wiem że nie ucieknę, ale się boję...
Naprawdę się boję.
— Aluap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl