Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

Aluap
4187 7d06 500
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viayochimu yochimu
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viayochimu yochimu
Aluap
Wiem, że miłość jest udręką. Bo się wszystkiego od niej chce. 
Ja pragnę mało, malusieńko. A właściwie jeszcze mniej.
Ździebełko ciepełka. W codziennych piekiełkach 
W wyblakłym na szaro obłędzie...
Różowa perełka, ździebełko ciepełka.Znów wiem, że jakoś to będzie!
Gdy serce ukłuje przykrości igiełka. I biedne się czuje, niczyje. 
Ciepełka ździebełko. Ździebełko ciepełka...
Wystarczy i wszystko przemija... 
— Kofta Jonasz

May 07 2017

Aluap
4252 be37
Reposted frommslexi mslexi viayourhabit yourhabit
Aluap
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaiwowad iwowad
Aluap
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viawisniowysad wisniowysad
Aluap
Aluap
7981 a347
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad

April 22 2017

Aluap
Bój się, ale rób. 
— Aluap

April 21 2017

Aluap
Pokazujesz mi codziennie jak dużo dla mnie znaczysz. 
Jesteś całą moją siłą, całym oparciem. 
Moim wszystkim. 
A mogłam to wszystko tak łatwo stracić... 
Czuwaj nade mną dobry Boże. 
— P&P
Aluap
Aluap
Reposted fromfascinating fascinating viaagainnewlife againnewlife
Aluap
2260 c4d5 500
Reposted fromlaters laters viachemiczna chemiczna
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viayochimu yochimu
Aluap
Ludzie zeżrą Cię za wszystko. Za Twoje szczęście, lub jego brak. Za hajs, wieloletni związek lub kilkumiesięczną przygodę. Za wakacje za granicą lub kilka dni poza miastem. Zeżrą Cię za to czym jeździsz, w co się ubierasz, jak wyglądają Twoje dni, za dom, za mieszkanie, za ilość książek na półce, za myślenie, za Twoje zdanie, za wszystko. Zeżrą Cię. Dosłownie za wszystko. Zeżrą Cię z zazdrości, z nienawiści, z rozpaczy nad samym sobą. Zeżrą Cię. Bo są ludźmi, bo tacy są i nie chcą być inni, niestety...
— G.
Reposted byexploodeearlt

April 18 2017

Aluap
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaraaww raaww
6416 1860 500
Reposted fromamatore amatore viapuszkamileny puszkamileny

March 21 2017

Aluap
Aluap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl