Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Aluap
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaelusive elusive
Aluap
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaelusive elusive
Aluap
Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz? Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę.
— A.

June 14 2017

Aluap
8858 97d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viayochimu yochimu

June 07 2017

Aluap
Aluap
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viainspirations inspirations

June 05 2017

Aluap
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viablubra blubra
Aluap
Witam się z Tobą moje drogie Serce i mój drogi Rozumie, 
po pierwsze Ty - Serce, 
widzisz tak się składa, że nabrałam dziś dystansu do momentów kiedy z bólu fizycznie czułam w Tobie pieczenie. 
Uczciwe się przyznaję, że od początku zatruwałam Cię nieograniczonym pragnieniem poważnej i zdecydowanej Miłości. 
Mocno Cię przepraszam za to, że z braku mojej cierpliwości poraniłam Cię kilkoma ludźmi, których tam do Ciebie wpuściłam. Wiem, że masz rysy - przeze mnie... Pamiętam to pieczenie kiedy się chciały goić. Należało mi się to pieczenie. Należało. 
Drogi Rozumie, 
Pamiętam wszystkie Twoje kalkulacje, chłodne spisywanie plusów i minusów na kartkach. Pamiętam analizy, cierpliwe tłumaczenia, szarpane emocje, gniew, krzyk, złość, kłamstwa, brak kontroli. Najbardziej pamiętam tępy, rozdzierający ból, który Ty sam mi zafundowałeś, abym mogła się w końcu ocknąć. 
Wy oboje zafundowaliście mi światło w najciemniejszym tunelu mojego życia. W kurtynie dymu, którą usilnie próbowałam zagłuszyć Ciebie i Ciebie, a w końcu zatracić siebie - nie dozwoliliście... 
Dziś, kiedy rok dzieli mnie od dotykanych wspomnień, kiedy prawie 9 miesięcy dzieli mnie od nachalnego kontaktu, kiedy życie w kilka miesięcy stało się takie jakiego pragnęłam przez prawie 24 lata mojego życia, staję przed Tobą i Tobą - dziękuję, że ocaliliście MNIE. Taką jak byłam od zawsze i nie chciałam tego zmieniać dla jakiegoś kogoś, który nigdy nie odważył się być sobą. 
Dziś życie wydaje mi się o niebo łatwiejsze. — wielkie niebo
Aluap
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Aluap
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
Aluap
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viapozakontrola pozakontrola
Aluap
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra
Aluap
3765 6b9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
Aluap
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viastrangeee strangeee
Aluap
8858 97d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viayochimu yochimu

May 27 2017

Aluap
5775 a1a3
Reposted frommagdenvja magdenvja
Aluap
4937 8c32
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezzmusic nezzmusic

May 12 2017

Aluap
4187 7d06 500
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viayochimu yochimu
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viayochimu yochimu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl