Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Aluap
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawolalabym wolalabym
Aluap
3847 9c7d 500
Aluap
Aluap
0192 95f4
Reposted fromursa-major ursa-major viayoucandoit youcandoit
Aluap
Reposted fromgarstki garstki viahaszraa haszraa
Aluap
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
Aluap
Reposted frombluuu bluuu viaankaottak94 ankaottak94
Aluap
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaankaottak94 ankaottak94
Aluap
Aluap
Nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że można tak bardzo nie zgadzać się ze swoimi rodzicami. Tyle odmiennych zdań, poglądów, wyobrażeń...
Skąd to wszystko...
Czy to na pewno jest mój dom? Dom w którym się wychowałam, wzrastałam?
Skąd te debilne pomysły, te cuda na kiju, dekoracje z kosmosu? Co się dzieje w Waszych głowach? 
Nie akceptuje tego...
Nie umiem się zgodzić...
Nie umiem...
czuję się tak jakbym stała obok, jakby rozsądek znikł, jakby jakiś rozum i normy życia odeszły... Zawsze tych norm pilnowałam, były moimi wytycznymi, czymś bardzo ważnym. 
Jakby świat zgłupiał, nawet ten świat w moim domu.
— skrajny kretynizm.

November 12 2017

Aluap
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
Aluap
9064 e16f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamruugaa mruugaa
Aluap
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamruugaa mruugaa
Aluap

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viakarna karna
Aluap
1913 87d2
Aluap
Aluap
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
Aluap
Zawsze jest mi czegoś mało...
mało uczuć,
mało wrażeń, 
mało doświadczenia,
mało ludzi,
mało relacji.
Brak. 
Uczucie, niedoskonałości, 
że potrzebuje jeszcze tego, tego i tamtego i że nie zdążę, że chce już żeby nie było za późno. 
A najbardziej brakuje mi ciszy, spokoju, porządku, ładu, że wystarczy, że jest dobrze. 
Tylko TY sprowadzasz na mnie spokój, którego ja w sobie nie mam. 
— PP.
Aluap
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapozakontrola pozakontrola
Aluap
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl